Gestió Documental | Gestió de documents, digitalització d'arxius, custòdia d'arxiusGestió Documental | Gestió de documents, digitalització d'arxius, custòdia d'arxius

La seva empresa de gestió documental a Barcelona

La gestió documental està formada per un conjunt de tècniques que milloren l'administració de la documentació que es genera a una empresa. Des de GESTIÓ DOCUMENTAL l’ajudem a classificar qualsevol tipus de document, des de dades comptables fins a historials clínics, facilitant la selecció de la informació rellevant que s'ha de mantenir, d'aquella que es pot rebutjar.

GESTIÓ DOCUMENTAL és una empresa de gestió documental amb seu a Barcelona que compta amb més de 30 anys d'experiència en aquest àmbit. Oferim 4 serveis bàsics:

  • Gestió racional d'arxius, aspecte clau de la gestió documental. Consisteix a analitzar la informació de l'empresa per poder classificar-la i facilitar el seu accés.

  • Digitalització i escaneig de documents en paper. Aquesta opció permet l'emmagatzematge d'informació en grans quantitats.

  • Custòdia de documents. Per garantir la cura i protecció dels documents, la nostra empresa de gestió documental a Barcelona està proveïda d'instal•lacions adaptades que garanteixen la correcta conservació i integritat de la informació. Així mateix, inclou la custòdia en suport informàtic per a totes aquelles empreses obligades per llei a externalitzar una còpia de seguretat de les seves dades.

  • Destrucció de documents, tant de manera puntual com de forma periòdica, respectant el medi ambient.

Totes aquestes tasques de gestió documental s'executen seguint els preceptes de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades. A més, tots els serveis de GESTIÓ DOCUMENTAL es desenvolupen seguint els criteris de racionalització, economia i qualitat, buscant sempre respondre a les necessitats del client, ja siguin empreses privades o institucions de caràcter públic.

Precisa despecialistes en gestió documental a Barcelona?

Truqui’ns. GESTIÓ DOCUMENTAL és la seva empresa.

Llegir Més